Katalog obiektów

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Obiekty-Noclegowe.info (ObiektyNoclegowe.info) zwanego dalej Serwisem.
 2. Operatorem/Właścicielem Serwisu jest Dariusz Duda.
 3. Obiekty noclegowe może dodawać do bazy każdy internauta korzystający z Serwisu zwany dalej Usługobiorcą.
 4. Serwis przechowuje oferty obiektów noclegowych i udostępnia je w sieci internetowej.
 5. Oferty zamieszczane w Serwisie podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym i ewentualnej edycji bez zgody Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych.
 7. Usługobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego i niepublikowania w Serwisie danych naruszających prawa osób trzecich.
 9. Usługobiorca oraz każdy użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, iż znana jest mu treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do edycji lub usunięcia oferty na wyraźne życzenie Usługobiorcy bądź innego podmiotu w którego dobro ona godzi.
 11. Kopiowanie materiałów zamieszczonych na łamach Serwisu oraz wykorzystywanie ich w innych serwisach lub przetwarzanie bez zgody właściciela Serwisu jest surowo zabronione.
 12. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu.

Polecane obiekty